Facebook

Wojciech Dobrzański

Artykuły autora

Wojciech Dobrzański
Wojciech Dobrzański
Architekt IARP

skarbnik MPIOA RP, koordynator Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP