Facebook

Tomasz Rybarczyk

Artykuły autora

Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
Architekt IARP

mgr inż. architekt, mgr inż. budownictwa, product manager w firmie SOLBET, rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; praktyk w projektowaniu i na budowie