Facebook

Tomasz Gęsiak

Artykuły autora

Tomasz Gęsiak
Tomasz Gęsiak
Architekt IARP

członek Podkomisji Kształcenia Architektów i Szkolnictwa Wyższego oraz Zespołu ds. BIM Komisji ds. Warunków Wykonywania Zawodu