Facebook

Tomasz Bojęć

Artykuły autora

Tomasz Bojęć
Tomasz Bojęć

architekt i strateg, specjalista w obszarze wpływu ekonomii behawioralnej na środowisko miejskie; doświadczenie zdobywał jako projektant, dziennikarz (m.in. „Architektura&Biznes”, „ARCH”), konsultant, broker i badacz; autor wielu publikacji o tematyce urbanistycznej; współzałożyciel i partner w ThinkCo; mnogość kompetencji i zainteresowań zawdzięcza ADHD