Facebook

Renata Jóźwik

Artykuły autora

Renata Jóźwik
dr Renata Jóźwik

architekt, urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; w pracy badawczej zajmuje się problematyką przekształceń obszarów miejskich prowadzonych w ramach projektów wielkoobszarowych; członek SARP i TUP