Facebook

Rajmund (Kuba) Ryś

Artykuły autora

Rajmund (Kuba) Ryś
Rajmund (Kuba) Ryś

ekspert w zakresie polityki miejskiej i rozwoju miast, rewitalizacji, planowania przestrzennego, mobilności oraz procesów inwestycyjnych; od 2016 roku prowadzi działalność w ramach konsorcjum doradczego PROJEKTY MIEJSKIE; doradzał w międzynarodowych projektach na Ukrainie i w Mołdawii; obecnie współpracuje z Bankiem Światowym i Instytutem Rozwoju Miast i Regionów