Facebook

Przemysław Kokot

Artykuły autora

Przemysław Kokot
Przemysław Kokot
Architekt IARP

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP, wspólnik w biurze OPEN ARCHITEKCI, ostatnio zaangażowany w proces powstawania studium rozwoju dla miasta Kalemie w Demokratycznej Republice Kongo