Facebook

Paweł Pedrycz

Artykuły autora

Paweł Pedrycz
dr Paweł Pedrycz

architekt, członek stołecznej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Badacz morfologii miejskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, działa na rzecz powszechnej edukacji przestrzennej w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki, autor koncepcji zabudowy, masterplanów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów wykonalności