Facebook

Monika Trojanowska

Artykuły autora

Monika Trojanowska
Dr Monika Trojanowska
Architekt IARP

urbanistka, adiunkt na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, akredytowany audytor systemu certyfikacji ZIELONY DOM PLGBC, autorka książek: Parki i ogrody terapeutyczne oraz Ekoosiedla. Kształtowanie zrównoważonych osiedli miejskich na przykładzie doświadczeń francuskich, a także Poszukiwanie standardu projektowania ekosiedli w Polsce