Facebook

Mateusz Płoszaj-Mazurek

Artykuły autora

Mateusz Płoszaj-Mazurek
dr Mateusz Płoszaj-Mazurek

adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej zajmujący się badaniem wpływu decyzji architektonicznych i cyfrowych metod ich optymalizacji na ślad węglowy budynków w cyklu życia; działa w inicjatywach: Koło Architektury Zrównoważonej OW SARP, Architekci dla Klimatu; jest architektem i certyfikowanym projektantem budownictwa pasywnego w Bjerg Arkitektur Polska, projektuje architekturę zrównoważoną o niskim śladzie węglowym