Facebook

Marta Smagacz-Poziemska

Artykuły autora

Marta Smagacz-Poziemska
Dr hab. Marta Smagacz-Poziemska

socjolog zajmująca się tematyką miejską, profesor w Instytucie Socjologii UJ