Facebook

Marta Sękulska-Wrońska

Artykuły autora

Marta Sękulska-Wrońska
Marta Sękulska-Wrońska
Architekt IARP

od października 2019 roku prezes Oddziału Warszawskiego SARP, członkini Kolegium Sędziów Konkursowych SARP, partner w WXCA, który jest laureatem wielu konkursów architektonicznych w Polsce i za granicą (m.in. I nagroda za koncepcję Pawilonu Polski na Expo w Dubaju w 2020(21) roku, nominacja do nagrody Miesa van der Rohe za projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Chęcinach)