Facebook

Marta A. Urbańska

Artykuły autora

Marta A. Urbańska
Marta A. Urbańska
Architekt IARP

profesor Politechniki Krakowskiej, architekt, historyk architektury i krytyk; wykłada w kraju (Wydział Architektury PK) i za granicą; autorka licznych publikacji i przekładów, redaktorka literatury architektonicznej i jurorka konkursów; delegat na Zjazd Krajowy IARP, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; działa w SARP, od 2015 roku m.in. jako komisarz Międzynarodowych Biennale Architektury w Krakowie; w latach 2015–2019 pełnomocnik ZG SARP ds. dziedzictwa historycznego; prowadziła liczne wyprawy, studia i badania terenowe, także architektury dawnych ziem polskich