Facebook

Marcin Goncikowski

Artykuły autora

Marcin Goncikowski
Dr Marcin Goncikowski
Architekt IARP

adiunkt na w ydziale Architektur y PW, kierownik Pracowni Architektur y Przemysłowej i Wielkoprzestrzennej w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury, partner w pracowni Kur yłowicz & Associates, członek MAOIA RP, SARP oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich, sędzia konkursow y SARP, rzeczoznawca budowlany w zakresie planowania, projektowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego