Facebook

Małgorzata Włodarczyk

Artykuły autora

Małgorzata Włodarczyk
Dr hab. Małgorzata Włodarczyk
Architekt IARP

Członek: IARP, SARP, SKZ, przewodnicząca Komisji Architektury XX wieku PKN ICOMOS; rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP; Studio Włodarczyk + Włodarczyk Architekci