Facebook

Magdalena Rembeza

Artykuły autora

Magdalena Rembeza
Magdalena Rembeza

adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; członek zarządu Forum Rewitalizacji Stowarzyszenie, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz International Federation of Housing and Planning; stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej; doświadczenie zawodowe zd bywała w Polsce, Anglii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych; w latach 2014–2015 odbyła roczny staż na MIT w USA, w ramach Special Program for Urban and Regional Studies