Facebook

Maciej Zuber

Artykuły autora

Maciej Zuber
Maciej Zuber
Architekt IARP

absolwent Politechniki Wrocławskiej, prezes SARP Oddział Bielsko-Biała, wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej SLOIA RP, członek Zespołu autorskiego ekspertów opracowujących BIM Standard PL, zastępca przewodniczącego Zespołu problemowego ds. BIM przy KRIA RP, właściciel pracowni projektowej ARCHAS DESIGN