Facebook

Łukasz Krawontka

Artykuły autora

Łukasz Krawontka
Łukasz Krawontka
Architekt IARP

członek Krajowej Rady IARP, przewodniczący Podkomisji Szkoleń Zawodowych