Facebook

Krzysztof Koszewski

Artykuły autora

Krzysztof Koszewski
dr hab. Krzysztof Koszewski

architekt, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, kierownik i współtwórca nowatorskiego programu anglojęzycznych studiów magisterskich w specjalności Architecture for Society of Knowledge, koordynator specjalności Architektura Informacyjna, prowadzonej w ramach studiów magisterskich na Wydziale Architektury PW od 2015 roku, autor publikacji dotyczących m.in. nowych technologii w architekturze, zarządzania wiedzą o dziedzictwie architektonicznym, aspektów procesu twórczego