Facebook

Kazimierz Ferenc

Artykuły autora

Kazimierz Ferenc
Kazimierz Ferenc
Architekt IARP

absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej; w latach 80. aktywnie działał w „Solidarności”, co zakończyło się internowaniem; w latach 1985–1990 prowadził własną pracownię projektową; od 1990 do 1994 roku był wojewodą rzeszowskim; w roku 1997 – jako wiceprezes, członek Zarządu Głównego SARP – został oddelegowany do pracy nad organizacją struktur samorządu zawodowego Izby Architektów RP; od 2002 do 2004 roku był prezesem Izby Architektów RP; uhonorowany brązową, srebrną, złotą i honorową odznaką SARP oraz złotą honorową odznaką Izby Architektów RP; w latach 1998–2001 był wiceministrem spraw wewnętrznych; od 2006 roku pełni funkcję Honorowego Prezesa Krajowej Rady Izby Architektów RP