Facebook

Kamila Wilk

Artykuły autora

Kamila Wilk
Kamila Wilk
Architekt IARP

sekretarz Rady Opolskiej Okręgowej Izby Architektów, delegat OPOIA RP na Zjazd Krajowy IARP; członek komisji do spraw szkoleń OPOIA; współorganizatorka Światowego Dnia Architektury w Opolu; członek SARP Oddział Opole; asystent w Katedrze Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej; współzałożycielka pracowni projektowej k2w architekci Kamila Wilk, Łukasz Kościuk; entuzjastka czeskich książek, ścieżek rowerowych i piwa; projektantka i właścicielka prefabrykowanego modułowego drewnianego domu nad jeziorem