Facebook

Jan P. Cieśla

Artykuły autora

Jan P. Cieśla
dr inż. arch. Jan P. Cieśla

ekspert w dziedzinie budownictwa zrównoważonego oraz zdrowia w budynkach, współautor publikacji Cechy bezpiecznego mieszkania seniora, twórca wzorcowego mieszkania seniora U SIEBIE MIMO WIEKU