Facebook

Jan Karpiel - Bułecka JR.

Artykuły autora

Jan Karpiel - Bułecka JR.
Jan Karpiel - Bułecka JR.
Architekt IARP

dyplom architekta uzyskał na Politechnice Krakowskiej, pochodzi z rodziny zakopiańskich architektów, od najmłodszych lat zainteresowany rysunkiem, stolarstwem artystycznym i budownictwem regionalnym.