Facebook

Grzegorz Bukal

Artykuły autora

Grzegorz Bukal
dr hab. Grzegorz Bukal
Architekt IARP

profesor Politechniki Gdańskiej, autor i współautor projektów, ekspertyz oraz opracowań z zakresu teorii i praktyki konserwacji zabytków architektury oraz historii architektury, członek Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz PKN ICOMOS, ekspert Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków PROPAGITA