Facebook

Ewa Szymańska-Sułkowska

Artykuły autora

Ewa Szymańska-Sułkowska
Ewa Szymańska-Sułkowska
Architekt IARP

sędzia referent w konkursie, członek Śląskiej OIA RP, koordynator regionalna programu „Kształtowanie Przestrzeni”, członek Podkomisji ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej IARP