Facebook

Ewa Bodzoń

Artykuły autora

Ewa Bodzoń
Ewa Bodzoń
Architekt IARP

ukończyła Politechnikę Krakowską w 1969 roku, broniąc pracy dyplomowej w katedrze profesora Witolda Korskiego; od 1970 roku pracowała przez ponad 30 lat w firmie Biprostal w Krakowie, gdzie opracowywała projekty ściśle przemysłowe m.in. dla Huty im. Lenina czy Huty Katowice; w 1987 roku brała udział w projektowaniu fabryki kwasu siarkowego w Etiopii; obecnie współpracuje przy projektowaniu cementowni i elektrowni, a także pisze poradnik dla młodszych kolegów o współczesnej specyfice projektowania przemysłowego