Facebook

Elżbieta Raszeja

Artykuły autora

Elżbieta Raszeja
Elżbieta Raszeja

architekt, profesor na Wydziale Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierownik Pracowni Projektowania Urbanistycznego i Planowania Przestrzennego, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, członek Rady Naukowej Audytu Krajobrazowego Województwa Wielkopolskiego, autorka wielu publikacji na temat krajobrazu i architektury wsi, m.in. książki Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich