Facebook

Elżbieta Niezabitowska

Artykuły autora

Elżbieta Niezabitowska
Prof. Elżbieta Niezabitowska

emerytowany profesor Politechniki Śląskiej; dla jej rozwoju naukowego ważny był udział w projekcie Tempus Phare (1996–1999 r.) Quality Assessment and Facility Management w zakresie POE i Programowania w Architekturze, w którym uczestniczyła z grupą naukowców z Politechniki Śląskiej oraz z Goeteborga, Eindhoven i Glasgow. Specjalistka w dziedzinie badań jakościowych i metodologii prac badawczych w architekturze. Jej najważniejsze publikacje to: „Metody i techniki badawcze w architekturze” (2014 r.), „Research Methods and Techniques in Architecture” (2018 r.) oraz zbiorowa publikacja (E. Niezabitowska, A. Szewczenko, M. Tomanek, M. Jamrozik-Szatanek) „Projektowanie obiektów szpitalnych. Rola badań naukowych w doskonaleniu jakości funkcjonowania szpitali” (2021 r.)