Facebook

Dariusz Śmiechowski

Artykuły autora

Dariusz Śmiechowski
Dariusz Śmiechowski

architekt, wykładowca ASP w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz), gdzie m.in. prowadzi przedmiot Projektowanie Partycypacyjne; do najważniejszych zainteresowań twórczych zalicza architekturę zrównoważoną, publicystykę i krytykę architektoniczną oraz działania w ramach powszechnej edukacji architektonicznej (warsztaty, konferencje, projekty i programy edukacyjne, publikacje); współpracuje z uczelniami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, grupami tematycznymi