Facebook

Dariusz Kronowski

Artykuły autora

Dariusz Kronowski
Dariusz Kronowski
Architekt IARP

ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury KAAFM, członek MPOIA RP oraz Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej SEA/AAE; pasjonat turystyki i sportu