Facebook

Anna Serafin

Artykuły autora

Anna Serafin
Anna Serafin
Architekt IARP

członek Prezydium Rady MPOIA RP, a także Zespołu ds. Legislacji przy MPOIA RP, Zespołu ds. Ochrony Zawodu Architekta przy Komisji cds. WWZ IA RP; przewodnicząca OKS, rzeczoznawca budowlany, prowadzi własną pracownię projektową