Facebook

Anna Orchowska - Smolińska

Artykuły autora

Anna Orchowska - Smolińska
Anna Orchowska - Smolińska

architekt, adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków WAPG; jej profil naukowy to badania i wyznaczanie ram ochrony obiektów i zespołów poprzemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem portów i stoczni, a także architektury modernizmu