Facebook

Anna Kulińska

Artykuły autora

Anna Kulińska
Anna Kulińska
Architekt IARP

członek Krajowej Rady IARP, krajowy koordynator Programu Kształtowanie Przestrzeni, przewodnicząca Podkomisji Powszechnej Edukacji Architektonicznej IARP