Facebook

Anna Kudzia

Artykuły autora

Anna Kudzia
Anna Kudzia

dyplomowany konserwator dzieł sztuki, asystentka na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie, w Katedrze Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury, zajmuje się głównie ratowaniem dziedzictwa kulturowego dawnych terenów Rzeczypospolitej, na Ukrainie oraz dziedzictwa warszawskiego