Facebook

Andrzej Małek

Artykuły autora

Andrzej Małek
Andrzej Małek
Architekt IARP

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PKOIA RP V kadencji, zastępca rzecznika PKOIA w latach 2010–2018