Facebook

Aleksandra Witeczek

Artykuły autora

Aleksandra Witeczek
Dr Aleksandra Witeczek
Architekt IARP

adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; partner w firmie visio architects and consultants