Facebook

Aleksandra Czupkiewicz

Artykuły autora

Aleksandra Czupkiewicz
Aleksandra Czupkiewicz

ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej, pracuje w Maćków Pracownia Projektowa, współtworzy nieformalną grupę pawilony_pavilions, okazyjnie współprojektuje scenografie i tworzy instalacje