Facebook

Piotr Fokczyński

Artykuły autora

Piotr Fokczyński
Piotr Fokczyński
Architekt IARP

Piotr Fokczyński Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. Pracuje dla IARP od pierwszego zjazdu założycielskiego. W latach 2001–2018 wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, a od 2003 do 2021 roku Architekt Miasta Wrocławia. Organizator wielu konkursów urbanistyczno-architektonicznych. Współpracował z dziesiątkami zespołów projektowych. Za swoje największe osiągnięcie uważa stworzenie i skoordynowanie projektu (wraz z Izbą Architektów oraz miastem Wrocław) modelowego osiedla Nowe Żerniki