Facebook

Pavel Martinek

Artykuły autora

Pavel Martinek
Pavel Martinek

urodzony w Zlinie, mieszkający w Pradze; ukończył studia architektoniczne; od 2008 roku jest głównym projektantem w pracowni Martinek/Architects, która zajmuje się renowacjami, prywatnym budownictwem mieszkaniowym i przestrzenią publiczną; regularnie bierze udział w konkursach architektonicznych; obecnie jest członkiem zarządu ACE Executive Board oraz zarządu Czeskiej Izby Architektów