Facebook

Grzegorz Jachym

Artykuły autora

Grzegorz Jachym
Grzegorz Jachym
Architekt IARP

członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego KRIA, przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego KRIA