Zabytki w paragrafach
Warunki techniczne – przyjaciel czy wróg zabytku?
ABC wpisu do rejestru zabytków nieruchomych

Z:A 71

Odległość budynków od granicy lasu