Z:A 72

VADEMECUM ARCHITEKTA – roboty ciesielskie  i deskowania, cz. V

Z:A 71

VADEMECUM ARCHITEKTA – fundamenty i rusztowania, cz. IV

Z:A 70

VADEMECUM ARCHITEKTA – roboty ziemne, cz. III

Z:A 69

VADEMECUM ARCHITEKTA – przed rozpoczęciem  budowy, cz. II