Po co nam  Izba?

Z:A 74

Kot nazwany psem  nie zacznie szczekać

Z:A 73

Po co zabytki  politykom?  Po co zabytkom  politycy?

Z:A 72

BIM, czyli Bliska Istotna Metamorfoza