Z:A 71

RING - Czym jest innowacyjność?

Z:A 70

Tak czy nie dla standardów mieszkaniowych?

Z:A 69

RING- Czy bariery w przestrzeni są dowodem braku wrażliwości projektantów?

Z:A 68

RING -  Kto powinien podejmować decyzje planistyczne?