Tak czy nie dla standardów mieszkaniowych?

Z:A 69

RING- Czy bariery w przestrzeni są dowodem braku wrażliwości projektantów?

Z:A 68

RING -  Kto powinien podejmować decyzje planistyczne?

Z:A 67

RING -  Czego nie uczą szkoły architektury?