Wystawa Moving Architecture
Wystawa Polskie style narodowe 1890–1918
4 Design Days
Cykl Polskie miasta przyszłości 2050