Z:A 69

Miejskość  miasta

Z:A 68

Zabudowa śródmiejska. Reaktywacja?