Efekt domina

Z:A 76

Po co nam  Izba?
Miejsce dla drzewa

Z:A 74

Kot nazwany psem  nie zacznie szczekać