Z:A 73

Po co zabytki  politykom?  Po co zabytkom  politycy?
Warunki techniczne – przyjaciel czy wróg zabytku?

Z:A 72

Parkowanie w paragrafach

Z:A 71

Przyjęto nowy program i budżet Izby