Parkowanie w paragrafach

Z:A 71

Przyjęto nowy program i budżet Izby

Z:A 70

Wolno i niewolno stojący

Z:A 69

RING- Czy bariery w przestrzeni są dowodem braku wrażliwości projektantów?